Alt du skal vide om

Bebyggelsesprocent sommerhusgrund

Hvor meget må du bygge på din grund, når du vil bygge nyt sommerhus eller udvide det gamle? I denne guide får du gode råd fra tegnestuechef og advokat og svar på alt fra beregning af bebyggelsesprocent på din sommerhusgrund til regler for afstand til skel.

Strandlyst sommerhus

Få tjek på reglerne for at bygge sommerhus

En tur i sommerhus med masser af lys, luft og natur giver kroppen ro og fornyet energi til hovedet. Men det er vigtigt, at du har tjek på reglerne for at bygge sommerhus, inden du bygger løs på din sommerhusgrund.

”Det er dit ansvar at overholde reglerne for, hvor meget du må bygge på din sommerhusgrund. Bygger du for meget, kan kommunen kræve, at du river sommerhuset delvist ned, så bebyggelsesprocenten bliver overholdt,” siger advokat Mie Rahbek Thomsen, der er ekspert i bolighandel hos Advodan gennem mange år.

FAQ: Bebyggelsesprocent

Bebyggelsesprocent er en måling af, hvor meget du kan bygge på din grund. Den angiver den procentdel af din grund, som du kan dække med bygninger i forhold til grundens samlede størrelse.

Bebyggelsesprocenten varierer efter din grund og de lokale planlægningsregler. Du kan finde din præcise bebyggelsesprocent i lokalplan og servitutter i den kommune, hvor du ønsker at bygge sommerhus.

Reglerne for, hvor meget du må bygge på din sommerhusgrund, afhænger af tre faktorer:

1: Grundens størrelse
2: Grundens placering
3: Lokale bygningsregler

Bebyggelsesprocenten i sommerhusområder er generelt lavere end i byområder for at bevare naturen bedst muligt. Den maksimale bebyggelsesprocent for grunde med parcelhuse ligger typisk på 30-40%. For sommerhusgrunde er tallet som udgangspunkt kun 15%.

”Bebyggelsesprocenten på 15 % er en generel regel for sommerhuse. Men den præcise bebyggelsesprocent for din grund afhænger af lokalplan og servitutter. Derfor er det vigtigt, at du tjekker disse tal hos kommunen eller får en rådgiver til at hjælpe dig med det. Hvis der står forskellige bebyggelsesprocenter i dokumenterne, bør du få kommunen til skriftligt at oplyse, hvilken bebyggelsesprocent, du skal rette dig efter. På den måde er du altid på den sikre side,” råder Mie Rahbek Thomsen.

Tegnestuechef hos EBK HUSE, Sebastian Bender Schwartzbach, supplerer:

”Der er også mulighed for at tage en forhåndsdialog med kommunen. Det gør, at projektet er afstemt i forhold til de gældende regler. Derudover kan du sikre dig, at projektet vil blive godkendt uden en forlænget sagsbehandlingstid.”

Hos EBK HUSE hjælper vi dig gerne med at indhente de nødvendige tilladelser og oplysninger.

Beregningen af bebyggelsesprocenten er relativt simpel. Men først skal du have styr på følgende:

  1. Størrelsen på din grund
  2. Størrelsen på dit sommerhus
  3. Størrelsen på den øvrige
  4. bebyggelse på grunden

Du skal tage højde for alle dine bygninger, når du beregner den samlede bebyggelsesprocent.

”Øvrig bebyggelse på grunden er blandt andet anneks, carport, redskabsskur, overdækket terrasse, shelter og så videre. Til gengæld må du trække 50 kvadratmeter fra, når du beregner bebyggelsesprocenten,” forklarer Mie Rahbek Thomsen.

Vær dog opmærksom på, at de 50 m² kun gælder for byggeri opført efter BR18, eller i områder hvor der ikke foreligger en lokalplan. Foreligger der for eksempel en lokalplan, som er ældre end 2018, er det beregningsreglerne på det givende tidspunkt, som er gældende.

Beregning bebyggelsesprocent
Du skal dividere det samlede areal af bygning med din grundstørrelse og gange resultatet med 100. Så har du din bebyggelsesprocent.

Eksempel:

Hvis din grund er 1000 kvadratmeter og dit sommerhus 100 kvadratmeter, samt du har et anneks på 20 kvadratmeter er din bebyggelsesprocent 12%.

Når du planlægger dit sommerhusbyggeri, er det vigtigt at have øje for afstanden til skel. Reglerne for, hvor tæt du må bygge på skel varierer efter beliggenhed og lokale regler.

”Normalt er der fastsat en minimumsafstand, som du skal overholde mellem sommerhuset og skellinjen for at beskytte naturen og naboejendommene. Disse afstandskrav kan variere fra område til område. Derfor er det er vigtigt, at du også her indhenter de specifikke oplysninger,” siger Mie Rahbek Thomsen.

De generelle regler for afstand til skel
Sommerhuset skal være mindst 5 meter fra naboskel og 2,5 m fra vejskel.
Udhuse og lignende skal være mindst 2,5 meter fra skel
Udhuse og lignende over 2,5 meter i højde skal være mindst 5 meter fra skel


Sebastian Bender Schwartzbach uddyber:

“I forhold til afstanden til skel, er det også vigtig, at du tager hensyn til eventuelle terrasser. Her gælder de samme regler, når terrassen er 30 cm højere over naturligt terræn.”

Det er ikke kun vigtigt at overholde reglerne for, hvor meget du må bygge – der er også regler for, hvordan du må bygge. I sommerhusområder er der ofte regler for, at sommerhuset bliver opført i træ eller i en bestemt farve. Her det igen vigtigt at undersøge lokalplan og servitutter. Nogle gange kan der også være særlige regler, som er vedtaget af en ejerforening.

Husk alle reglerne for sommerhusbyggeri

Ud over bebyggelsesprocent og afstandskrav kan der være andre regler, du skal overholde, når du bygger nyt eller renoverer dit sommerhus. Det kan være krav til bygningens arkitektur, højde og materialer for at sikre, at byggeriet passer ind i det omkringliggende miljø.

”Det er ikke kun vigtigt at overholde reglerne for, hvor meget du må bygge – der er også regler for, hvordan du må bygge. I sommerhusområder er der ofte regler for, at sommerhuset bliver opført i træ eller i en bestemt farve. Her det igen vigtigt at undersøge lokalplan og servitutter. Nogle gange kan der også være særlige regler, som er vedtaget af en ejerforening,” siger Mie Rahbek Thomsen.

I flere ejerforeninger er det også en forudsætning, at ejerforeningen godkender projektet inden en eventuel byggetilladelse.

Endelig er det vigtigt at overveje de miljømæssige hensyn, når du planlægger at bygge nyt sommerhus. Nogle områder kan være underlagt regler til at beskytte natur og landskab.

Kysthuset

Sådan undgår du problemer på din sommerhusgrund

Hos EBK HUSE tilbyder vi et Gratis Grundtjek i hele landet – også selvom du ikke ejer grunden endnu. Her kommer en af vores erfarne byggerådgivere ud på den pågældende grund og rådgiver dig om alt fra valg og placering af huset inden for de gældende regler til bebyggelsesprocent i det specifikke område. Det sikrer, at dit projekt er i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvordan har vi hjulpet andre?

Vil du have indblik i vores kunders erfaringer med at udnytte sommerhusgrunden optimalt? Så har vi udvalgt et par artikler til dig:

Makeover af familiens grund

Sommerhus fik hævet fundamentet 15 cm

Det handler om at udnytte grunden bedst muligt, når du bygger sommerhus – også i højden. Læs, hvordan Anders og Bettina fik drømmehuset på en drøm af en beliggenhed.

Arkitekttegnet sommerhus som helårsbolig

Forvandling af sommerhus fra 50 m² til 125 m²

Jens og Gitte drømte om at bo ved vandet i et mindre hus, når de blev ældre. Derfor købte de et gammelt sommerhus på 50 m2 ved Aarhus Bugt. De ønskede at udvide og renovere huset, så de kunne bo i det hele året. Det nåede de heldigvis ikke.

Har du spørgsmål til at bygge på en sommerhusgrund?

Tegnestuechef
Sebastian Bender Schwartzbach