Støtte og Sponsorater

Vi producerer vores fritidshuse med respekt og omtanke for natur og
mennesker. Derfor giver det også mening for os at støtte forskellige formål,
der styrker sundhed og trivsel – både lokalt og nationalt.

EBK HUSE A/S har samarbejde med: