Indeklimamærket er sund fornuft i
bæredygtigt byggeri

Det er klogt at kigge efter bæredygtige certificeringer, når du skal beslutte, hvem der skal bygge dit nye sommerhus. EBK HUSE er certificeret med det grønne Indeklimamærke som eneste husproducent i Danmark. Sådan har det været siden 2007.

Du bør vælge dit byggefirma med omhu. Derfor giver det god mening at kigge efter officielle miljømærker og miljøcertificeringer. Indeklimamærket er et af dem.

Hvad er Indeklimamærket?

Dansk Indeklima Mærkning er en frivillig mærkningsordning under Teknologisk Institut. EBK HUSE er den eneste husproducent, som har gennemgået den omfattende test af bygninger og byggematerialer og opnået certificering med Indeklimamærket.

Indeklimamærket er din garanti for, at luftkvaliteten i dit nye sommerhus lever op til de højeste krav til et godt og sundt indeklima. Indeklimamærket dokumenterer, at du får et sommerhus uden sundhedsskadelig kemi, og at vores byggematerialer ikke frigiver unødvendige afgasninger, lugte eller kræftfremkaldende stoffer i fibre og partikler gennem luften.

Indeklimamærket er altså dit pejlemærke for, at du kan sove ubekymret og ånde frit – både nu og fremover.  

Hvorfor er Indeklimamærket vigtigt?

Et godt indeklima bidrager til vores sociale bæredygtighed. Et dårligt indeklima påvirker vores sundhed og trivsel.

Dårligt indeklima kan medføre:

  • Allergi
  • Hovedpine
  • Kvalme
  • Træthed
  • Koncentrationsbesvær
  • Luftvejsirritation
  • Irriterede slimhinder

 

I værste fald kan et dårligt indeklima få fatale konsekvenser for dit helbred.

Luft ud i sommerhuset året rundt

Husk altid at lufte ud i dit sommerhus – også selvom det er certificeret med Indeklimamærket. Bare fem minutter er nok og gerne to til tre gange om dagen.

Sådan tester Teknologisk Institut vores huse

En uvildig test dokumenterer, om huset har et sundt indeklima uden lugt, afgasninger og kræftfremkaldende stoffer.

Vores huse bliver testet tre gange. Første gang senest en uge efter aflevering. Derefter i anden og fjerde uge.

Alt materiale bliver bragt til laboratoriet på Teknologisk Institut. Lugten bliver vurderet af et panel på 20 uvildige personer. De kemiske og kræftfremkaldende stoffer bliver vurderet ved forskellige analyseteknikker – herunder for flygtige organiske stoffer (VOC), aldehyder og ammoniak. 

Alle de fundne kemiske stoffer bliver sammenlignet med fastlagte tærskelværdier for irritation. Det bliver også kontrolleret, at ingen af de fundne kemiske stoffer fremgår af IARC`s Gruppe 1.

Afspil video