Fjordhuset

Søg job hos EBK HUSE

Vil du arbejde sammen med os?

EBK HUSE er grundlagt i 1976. Lige siden starten har vi arbejdet for at skabe huse, hvor familier trives. Det kræver, at vi hele tiden udvikler os. Send en ansøgning, hvis du vil udvikle virksomheden og fremtidens huse sammen med os.

Privatlivspolitik for jobansøgere hos EBK HUSE A/S

Vi behandler dine persondata i forbindelse med din ansøgning og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger
EBKs Løn- og HR-ansvarlige er EBKs persondataansvarlige, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med Persondataforordningen.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med ansættelsesproceduren jfr. Persondataforordningen art. 6 stk. 1 b.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, eksamensresultater m.m., som du selv har oplyst. Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at behandle din jobansøgning. Vi søger/læser evt. offentlige tilgængelige informationer på nettet, men opbevarer ikke disse informationer.

Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til
Ved rekruttering videregiver vi ikke dine personoplysninger til eksterne databehandlere i forbindelse med en jobansøgning. Såfremt vi vil gøre brug af personlighedstests og referencer, vil vi først indhente dit udtrykkelige samtykke.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

Hvor har vi dine personoplysninger fra?
Vi behandler kun personoplysninger og eventuelle bilag, du selv har givet os i forbindelse med din ansøgning.

Vi indhenter kun referencer og foretager kun personlighedstests efter at have indhentet et specifikt samtykke fra dig.

Opbevaring af dine personoplysninger
Opfordrede ansøgninger opbevares, så længe rekrutteringsprocessen står på.

En uopfordret ansøgning opbevares i maksimalt 6 måneder, hvorefter den slettes med mindre, vi har bedt dig om et skriftligt samtykke for at opbevare den i en længere periode.

Automatiske afgørelser, herunder profilering
Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.

Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår af det sidste punkt omkring kontakt eller kontakte den leder som du evt. har afgivet samtykke til.

Dine rettigheder
Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarlig, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontakt til os
Du kan altid kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte os på mailadressen: persondata@ebk.dk

Her bedes du sende din anmodning – vedlagt tydelig identifikation og legitimation af dig.